Opas puunpolttoon

Miten ja millaista puuta olisi syytä tulisijassasi käyttää? Lue ja tutustu aiheeseen tarkemmin.

Puun poltto-opas

Vältä puunpolton haitat

• Käytä kuivaa ja puhdasta puuta. • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia. • Vältä kitupolttoa. • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen. • Älä savusta naapureitasi. •Tunne tulisijasi ja käytä sitä oikein.

Palamiseen tarvittavat kolme tekijää

TULEN KOLMIO

Olipa tulisijasi uusi tai vanha, sitäkin voi käyttää taitavasti. Jo pienillä asioilla, kuten tarjoamalla riittävästi ilmaa palamiseen tai mahdollisesti sytyttämällä puut päältä, pystyt parantamaan palamista. Muistathan, että palon edellytykset ovat lämpö, happi ja polttoaine (puu). Pitämällä huolen näiden kolmen tekijän olemassaolosta, puhdas ja tehokas palotapahtuma on jo pitkällä.

Vain kuiva puu palaa tehokkaasti ja puhtaasti

Ylivuotinen ja kuiva puu kilahtaa kun kopautat kahta halkoa toisiaan vasten. Kumahtava ääni merkki liiallisesta kosteudesta, eikä sellainen puu kelpaa polttoon.

Polttopuillesi puuvaja

Hyvä puuvaja pitää puut kuivina. ​Lukittava ovi vähentää ilkivallan riskiä, jos asut tiheään asutulla alueella. Puuta ei paloriskin vuoksi saa varastoida räystään suojassa eikä autotallissa.

Tuulettuvuus on yksi tärkeimmistä puuvajan ominaisuuksista. Ilman tulisi kiertää hyvin seinien, alapohjan ja katon kautta, jotta puut kuivuvat. Liian tiiviissä puuvajassa kosteus tiivistyy ja homehduttaa puut.

Puuvajan on syytä sijaita riittävän lähellä puun käyttöpaikkaa, jotta polttopuun haku on luontevaa ja vaivatonta. Muista kuitenkin rakennusvalvonnan ohjeet, kun pohdit vajan sijaintia tontillasi. Paloturvallinen puuvaja nimittäin sijaitsee riittävän kaukana asuinrakennuksista.

Toimivassa puuvajassa puut säilyvät kuivina ja vaja suojaa myös vaakasateelta. Pitkät räystäät ja harvahko seinälaudoitus antavat riittävän suojan. Vino- tai lomittainen laudoitus mahdollistaa tiheämmän seinärakenteen tuulettuvuuden kärsimättä, antaa näkösuojan ja on erityisen tehokas sateensuoja. Hyvissä vajoissa perustukset ovat ilmavat eikä maakosteus kostuta puita.

Lue Miten puuvaja kaupunkiin?

Lue lisää: https://asset.egate.fi/versiondownload/226499/Opas_puunpolttoon

Luokitukset